www.naciaesperantomuzeo.fr
Login: Password:   

La Nacia Esperanto Muzeo


KIAM ?
- La muzeo naskiĝis en 1977. Ĝi estis oficiale inaŭgurita en 1987, en la ĉeesto de Sro Kurzanski, Konsulo de Pollando.

KIEL ?
- Dank'al klopodoj de Géo Junier, tiama prezidanto de la loka asocio kaj interkonsento kun la tiutempa urbestro de la urbo..

KIE ?
- La urbo disponigis tutan unuan etaĝon de iama gimnazio transformita en "Domo por ĉiuj" (MPT = Maison pour tous). Tiu impona renovigita konstruaĵo estas ankaŭ la sidejo de diversaj kulturaj kaj sindikataj asocioj.

KIAL ?
- La Muzeo ja havas plurajn celojn: La ĉefa estas, ke nenio el nia hereda havo perdiĝu pro:
- Forgeso kaj difekto sur subtegmentaj bretoj aŭ en kofroj lokitaj en humidaj keloj.
- Forĵeto sur rubejon. - Disdono al personoj dube interesataj. Dua celo, grupigi en unu solan lokon la dokumentojn malnovajn aŭ aktualajn pri la lingvo, ĝiaj kreinto kaj pioniroj, la movado, kaj nuntempa uzado.

KIA ?
- La Nacia Esperanto-Muzeo konsistas el 10 ĉambroj jam plenplenaj de esperantaĵoj. Tio estas ampleksa areo je 230m2, aŭ irado je 75 metrojn tra la sinsekvaj ĉambroj.

KIO ?
- La Nacia Esperanto-Muzeo estas samtempe:
 • Riĉa biblioteko kun 6000 titoloj de libroj aŭ broŝuroj en aŭ pri esperanto.
 • 1400 titoloj de gazetoj, revuoj, bultenoj malnovaj kaj nuntempaj.
 • Dokumentejo kaj arkivejo de multaj lokaj kaj regionaj asocioj aŭ de malaperintaj samideanoj, prezento kaj ekspozicio de multnombraj:
            - Objektoj rilataj al Esperanto.
            - Filatelaĵoj (Kongresaj tampoj).
            - Esperanto poŝtmarkoj.
            - Bondezirkartoj ...........k.t.p.